lalu yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka: hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. ia menyuruh pula hamba-hamba yang lain, pesannya; katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu; sesungguhnya hidangan, telah kusediakan,lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih; semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya; ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya: perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka menggumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. ia berkata kepadanya; hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak memakai pakaian pesta? tetapi orang itu diam saja. lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya: ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. 
sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.”

Advertisements