siksaan yang berat dan mesias-mesias palsu

jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh nabi daniel – para pembaca hendaklah memperhatikannya – maka orang-orang yang di yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari sabat. sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. dan sekiranya waktunya tidak di persingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat; akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat.

pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu: lihat, mesias ada disini, atau mesias ada disana, jangan kamu percaya. sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. jadi, apabila orang berkata kepadamu; lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan anak manusia. dimana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun.

Advertisements