pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi datanglah murid-murid yesus kepada-nya dan berkata:”di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan paskah bagi-mu?” jawab yesus:”pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya: pesan guru waktu-ku hampir tiba; di dalam rumahmulah aku mau merayakan paskah bersama-sama dengan murid-murid-ku.” lalu murid-murid-nya melakukan seperti yang ditugaskan yesus kepada mereka dan mempersiapkan paskah.

setelah hari malam, yesus duduk makan bersama-sama dengan kedua belas murid itu. dan ketika mereka sedang makan, ia berkata:”aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku.” dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepada-nya:”bukan aku, ya tuhan?” ia menjawab:”dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pingan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakahlah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan.” yudas, yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya:”bukan aku, ya rabi?” kata yesus kepadanya:”engkau telah mengatakannya.”

Advertisements