sesudah mereka menangkap yesus, mereka membawa-nya menghadap kayafas, imam besar. di situ telah berkumpul ahli-ahli taurat dan tua-tua. dan petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu.

imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap yesus, supaya ia dapat di hukum mati. tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. tetapi akhirnya tampillah dua orang, yang mengatakan:”orang ini berkata: aku dapat merubuhkan bait allah dan membangunnya kembali dalam tiga hari.” lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepada-nya:”tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?” tetapi yesus tetap diam. lalu kata imam besar itu kepada-nya:”demi allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau mesias, anak allah, atau tidak.” jawab yesus:”engkau telah mengatakannya. akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit.”

maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata:”ia menghujat allah. untuk apa kita perlu saksi lagi? sekarang telah kamu dengar hujat-nya. bagaimana pendapat kamu?” mereka menjawab dan berkata:”ia harus dihukum mati!”

lalu mereka meludahi muka-nya dan meninju-nya; orang-orang lain memukul dia, dan berkata:”cobalah katakan kepada kami, hai mesias, siapakah yang memukul engkau?”

Advertisements