pada suatu kali, pada hari sabat, yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-murid-nya memetik bulir gandum. maka kata orang-orang farisi kepada-nya:”lihat! mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat?” jawabnya pada mereka:”belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan daud, ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan, bagaimana ia masuk ke dalam rumah allah waktu abyatar menjabat sebagai imam besar lalu makan roti sajian itu – yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam – dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya?” lalu kata yesus kepada mereka:”hari sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat, jadi anak manusia adalah juga tuhan atas hari sabat.”

Advertisements