kemudian yesus masuk ke sebuah rumah. maka datanglah orang banyak berkerumun pula. sehingga makanpun mereka tidak dapat. waktu kaum keluarga-nya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. sebab kata mereka ia tidak waras lagi. dan ahli-ahli taurat yang datang dari yerusalem berkata:”ia kerasukan beelzebul,” dan:”dengan penghulu setan ia mengusir setan.” yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan:”bagaimana iblis dapat mengusir iblis?kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan, dan suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri dan kalau ia sudah terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. aku berkata kepadamu: sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. tetapi apabila seorang menghujat roh kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat.

Advertisements