dalam pengajarannya yesus berkata:”hati-hatilah terhadap ahli-ahli taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat.”

Advertisements