hari raya paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai dua hari lagi. imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh yesus dengan tipu muslihat, sebab mereka berkata:”jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat.”

Advertisements