pada suatu hari sabat, ketika yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. tetapi beberapa orang farisi berkata:”mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat?” lalu yesus menjawab mereka:”tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh daud, ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam?” kata yesus lagi kepada mereka:”anak manusia adalah tuhan atas hari sabat.

Advertisements