pada suatu hari sabat lain, yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi mengamat-amati yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia, tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu:”bangunlah dan berdirilah di tengah!” maka bangunlah orang itu dan berdiri. lalu yesus berkata kepada mereka:”aku bertanya kepada kamu: manakah yang diperbolehkan pada hari sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?” sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu:”ulurkanlah tanganmu” orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap yesus.

Advertisements