pada suatu hari yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka:”marilah kita bertolak keseberang danau:”lalu bertolaklah mereka. dan ketika mereka sedang berlayar, yesus tertidur. sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya:”guru, guru, kita binasa!” ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. dan angin dan air itupun reda dan danau itu menjadi teduh. lalu katanya kepada mereka: ” dimanakah kepercayaanmu ?” maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain: “siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?”

Advertisements