pada suatu kali yesus di salah satu tempat. ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya: “tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan yohanes kepada murid-muridnya.” jawab yesus kepada mereka:”apabila kamu berdoa, katakanlah: bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami; dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan.”

lalu katanya kepada mereka: “jika seorang diantara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya: saudara, pinjamkanlah kepadaku tiga roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya; masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab: jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur; aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. aku berkata kepadamu: sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya.

oleh karena itu aku berkata kepadamu: mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan dari padanya , akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apa lagi bapamu yang di surga! ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya,”

Advertisements